ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ ๕๔/๒๕๖๓

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ ๕๔/๒๕๖๓ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-01  |   ข่าววันที่: 2020-07-31 |  อ่าน: 284 ครั้ง
 

          วันที่  ๒๙-๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด”  รุ่นที่ ๒  เป็นเวลา ๓ วัน  จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๐ ราย และมอบพันธุ์ปลากินพืชให้รายละ ๓,๐๐๐ ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 ๒๐  หมู่ ๑๓  ต.แก่งเลิงจาน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  ๔๔๐๐๐