ประกาศปิดการรับสมัคร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ประกาศปิดการรับสมัคร 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-21  |   ข่าววันที่: 2020-05-20 |  อ่าน: 296 ครั้ง
 

          ประกาศปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม !!  ตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม ได้ทำการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการระกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๓๐ ราย นั้น

          บัดนี้ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ได้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก เกินกว่าเป้าหมายที่ระบุไว้ จึงขอปิดการรับสมัครการฝึกอบรมดังกล่าวไว้ก่อน และจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นใบสมัคร

          หากดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการรับสมัคร และกำหนดการฝึกอบรม ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ต่อไป

 

          ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมกับทางศูนย์ฯ และขออภัยหากท่านไม่ได้รับการคัดเลือก หากมีโครงการฝึกอบรมอีก จะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 ๒๐  หมู่ ๑๓  ต.แก่งเลิงจาน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  ๔๔๐๐๐