ถ่ายทอดความรู้การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ให้แก่คณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโน ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ถ่ายทอดความรู้การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ให้แก่คณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโน ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-18  |   ข่าววันที่: 2021-08-17 |  อ่าน: 87 ครั้ง
 

          วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  นายพงศ์เทพ  จันทรชิต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ  โสนโชติ นักวิชาการประมง และนายสุพจน์  สุวรรณภักดี เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกับนางศิรินุช  วะสุวรรณ ประมงอำเภอเชียงยืน นายศักดิ์เกษม วงศ์ศรีดา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จากสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ทำการถ่ายทอดความรู้การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ให้แก่คณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโน ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) แหล่งน้ำใหม่ ปี ๖๔

          พร้อมกันนี้ ศูนย์ฯ ได้ทำการสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ปลานิลเพื่อปล่อยเลี้ยงเพาะพันธุ์แบบธรรมชาติในกระชัง และทำการสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่ เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำในโครงการเพิ่มเติม โดยได้รับความสนใจจากสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมรับการถ่ายทอดด้วย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 ๒๐  หมู่ ๑๓  ต.แก่งเลิงจาน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  ๔๔๐๐๐