รวมพลังสงขลา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา

รวมพลังสงขลา 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 228/2563


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยงานกรมประมงได้ร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรม ร่วมพลังสงขลา ปล่อยปลารักษาคลอง บริเวณจุดที่ 2 ประตูระบายน้ำบ้านสามเจ้า-คลองโพธิ์ ริมคลองรอยต่อ ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมีนาย เดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานนพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!