บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา
นายการุณ อุไรประสิทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา
(ชำนาญการพิเศษ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา

 340 หมู่ที่ 1  ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา 95150