รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา

รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 228/2563


20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลาร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ได้ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ รร.ตชด. บ้านปาโจแมเราะ ม.8  ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!