เข้าตรวจประเมินต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำ บางกอก ฟาร์ม

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ


เข้าตรวจประเมินต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำ บางกอก ฟาร์ม 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 29 ตุลาคม 2563 (ช่วงเช้า)

.

เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพ เข้าตรวจประเมินต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำ..บางกอก ฟาร์ม

.

เพื่อให้ถูกต้องหลักตามมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ำ และสุขอนามัย ในพื้นที่เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร

.

ทั้งนี้ผู้ที่จะนำเข้าปลาคาร์พจากต่างประเทศ ต้องผ่านการตรวจมาตรฐานของสถานกักกันสัตว์น้ำและ สุขอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันโรคต่างๆอีกด้วย ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย "การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำเพื่อการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๔"

.

(รูปฟาร์มเพิ่มเติมด้านล่างครับ)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!