เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก(ฺสอ.3) : บจก. P&Y Discus

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ


เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก(ฺสอ.3) : บจก. P&Y Discus วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 (ช่วงเช้า)
.
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก(สอ.3) ของฟาร์ม P&Y Discus
.
พร้อมเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ เพื่อวินิจฉัยโรคและปรสิตภายนอกกับทางกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วย "การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๗"
.
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือในการเข้าตรวจประเมิน ให้ผู้ประกอบการสวมใส่หน้ากากอนามัย และ ถ้าหากมีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการ ไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ ให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน เพื่อขยายเวลาการตรวจประเมินออกไป
.
(รูปฟาร์มเพิ่มเติมด้านล่างครับ)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!