อัศจรรย์พันธุ์ไม้น้ำ ธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพื่อส่งออก

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ


อัศจรรย์พันธุ์ไม้น้ำ ธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพื่อส่งออก เสวนา "อัศจรรย์พันธุ์ไม้น้ำ" ธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพื่อส่งออก

เสวนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง อัศจรรย์พันธุ์ไม้น้ำ ธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพื่อส่งออก โดยคุณอรุณี รอดลอย (ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม กรมประมง) และคุณชนรรค์ เทียนรุ่งศรี (กรรมการ บริษัท ไวท์เครน จำกัด ผู้ส่งออกพันธุ์ไม้น้ำมานานกว่า 30 ปี) (ย้อนหลัง 25 สิงหาคม 2564) ดำเนินการโดย สสว. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) และทีมงาน มจพ. ( มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ )

https://www.facebook.com/clusterplakad

 หนังสือการเพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำ ในรูปแบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

https://www4.fisheries.go.th/.../20210824204129_1_file.pdf

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

     50 เกษตรกลางบางเขน ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 (กรมประมง)    inland.aquaorna@gmail.com   025791862   025791862   แฟนเพจ