อบรมเยาวชนนักเรียน ยุวประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์)

อบรมเยาวชนนักเรียน ยุวประมง 


วันที่ ๑๘,๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ อบรมบุคลภายนอกเยาวชนนักเรียน "ยุวประมง" รุ่นที่ ๓๙/๖๒ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!