อบรมเยาวชนนักเรียน ยุวประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์

อบรมเยาวชนนักเรียน ยุวประมง 

 เผยเเพร่: 2019-08-29  |   ข่าววันที่: 2019-08-29 |  อ่าน: 70 ครั้ง
 

วันที่ ๑๘,๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ อบรมบุคลภายนอกเยาวชนนักเรียน "ยุวประมง" รุ่นที่ ๓๙/๖๒ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมาของหน่วยฯลำนางรอง บุรีรัมย์.. (158)  โครงสร้างหน่วยฯ (นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (130) พื้นที่รับผิดชอบ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (129) กิจกรรมบูรณาการณ์ร่วมกับส่วนราชการกรมประมงประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (129) นโยบายองค์กร.. (116) ผอ.ศูนย์ฯพร้อมคณะร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์.. (115) ข้อมูลการติดต่อ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (109) คติในการปฏิบัติงาน(หน่วยฯ).. (89) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒.. (87) ภาระกิจช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย(น้ำท่วม)จังหวัดอุบลราชธานี.. (86) ภารกิจ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (81) กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (76) อบรมเยาวชนนักเรียน ยุวประมง.. (70) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนสิงหาคม ๖๒.. (66) กิจกรรมโครงการเสริมสร้างฯชุมชนประมง ๖๓.. (50) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนตุลาคม ๖๒.. (48) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒.. (46) อบรมเยาวชนนักเรียน ยุวประมง.. (35) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนธันวาคม ๒๕๖๒.. (32) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนมกราคม ๒๕๖๓.. (28)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์