บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์)
นายเอกชัย เตชะวันโต

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

หัวหน้าหน่วยฯ

    
นายประคอง กรวยสวัสดิ์

ช่างเครื่องเรือ ช๓
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายศักดิ์ชัย หนูน้อย

ช่างเครื่องเรือ ช๓
(ลูกจ้างประจำ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์)