บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์
นายเอกชัย เตชะวันโต

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

หัวหน้าหน่วยฯ

    
นายประคอง กรวยสวัสดิ์

ช่างเครื่องเรือ ช๓
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายศักดิ์ชัย หนูน้อย

ช่างเครื่องเรือ ช๓
(ลูกจ้างประจำ)
    

Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์  141 หมู่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 ตู้ ปณ.2