ประวัติความเป็นมาของหน่วยฯลำนางรอง บุรีรัมย์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์

ประวัติความเป็นมาของหน่วยฯลำนางรอง บุรีรัมย์ 

 เผยเเพร่: 2019-08-29  |   ข่าววันที่: 2019-08-29 |  อ่าน: 142 ครั้ง
 

กรมประมงได้ขอใช้ที่ดินบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการก่อสร้างบนเนื้อที่ ๑๐ ไร่ จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ ตามแผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรประมง แล้วเสร็จเปิดทำการในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ใช้ชื่อหน่วยฯเป็นชื่อแรก ชื่อหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง สังกัด งานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืด กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง กรมประมง แล้วต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้เปลี่ยนปฏิรูปราชการมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เป็นหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืด สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เปลี่ยนตามการปฏิรูปราชการ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็น หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา ส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืด สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เปลี่ยนตามการปฏิรูปราชการเมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็น หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา กองตรวจการประมง กรมประมง จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งหน่วย ๑๔๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหงษ์ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓ ๐ ๒ ๖ ๐ ตู้ ปณ.๒ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๖ ๖๖๙๕ ๕

E-mail: Lamnangrong_p๑@hotmail.com

เวปไซต์ https://www4.fisheries.go.th/Lamnangrong


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมาของหน่วยฯลำนางรอง บุรีรัมย์.. (142)  กิจกรรมบูรณาการณ์ร่วมกับส่วนราชการกรมประมงประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (115) พื้นที่รับผิดชอบ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (113) ผอ.ศูนย์ฯพร้อมคณะร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์.. (105) โครงสร้างหน่วยฯ (นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (104) นโยบายองค์กร.. (99) ข้อมูลการติดต่อ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (94) คติในการปฏิบัติงาน(หน่วยฯ).. (76) ภาระกิจช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย(น้ำท่วม)จังหวัดอุบลราชธานี.. (71) ภารกิจ(นปจ.ลำนางรอง บุรีรัมย์).. (65) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒.. (65) กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (60) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนสิงหาคม ๖๒.. (55) อบรมเยาวชนนักเรียน ยุวประมง.. (51) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนตุลาคม ๖๒.. (39) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒.. (38) กิจกรรมโครงการเสริมสร้างฯชุมชนประมง ๖๓.. (34) อบรมเยาวชนนักเรียน ยุวประมง.. (26) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนธันวาคม ๒๕๖๒.. (23) กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ในแหล่งน้ำจืด เดือนมกราคม ๒๕๖๓.. (20)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์