น้ำท่วมพื้นอำเภอดอนมดแดง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)


น้ำท่วมพื้นอำเภอดอนมดแดง วันที่  29 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) จัดชุดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของครุภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี โดยปริมาณน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)

     17/1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350    lumdom17@gmail.com   045252940   045252953