บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี
นายชำนาญ พริ้วกลาง

เจ้าพนักงานประมง ปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

 17 หมู่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350