บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)
นายชำนาญ พริ้วกลาง

เจ้าพนักงานประมง ชำนาญงาน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)

 17/1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350