บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)

นายชัยรัช ทิพย์สาร

เจ้าพนักงานประมง ชำนาญงาน
    


นายสุวิทย์ ดาวัลย์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๓
    


นายวชิพันธ์ สาระรัตน์

นายท้ายเรือ ส ๒
    


นายทินกร ศรีสุทธา

ช่างเครื่องยนต์ ช ๒
    


นายอภิสิทธิ์ แก้วศรีนาก

เจ้าพนักงานประมง
    


นายสุนทร พันธ์งาม

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น ๑
    


นายสมยศดิ์ ศรีสุข

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น ๑
    


นายรัชชานันท์ จันทรทา

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น ๑
    


นายฉลอง ทองพิมพิ์

กะลาสี
    


นายธงศักดิ์ ศรีสุข

กะลาสี
    


นางรัศมี ขุนพรม

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)

 17/1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350    lumdom17@gmail.com   045252940   045252953