ข่าวกิจกรรม หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ช่วยน้ำท่วม ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี.. (294)  น้ำท่วมอำเภอเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี.. (275) กรมประมงร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม.. (253) จำหน่ายปลานิลราคาถูก.. (207) แบนเนอร์.. (186) อธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมหน่วย....... (170) ปฏิบัติงานร่วมตามแนวเขตชายแดนในเขื่อนสิรินธร.. (170) จมน้ำในเขื่อน.. (164) โครงการเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมประมง.. (153) มอบของบริจาก.. (147) พัฒนาหน่วยงาน..... (146) จับจระเข้.. (142) ยุวประมง ปี63.. (142) ปล่อยปลาในชุมชน.. (140) ตักบาตรเทโวโรหณะ.. (109) ช่วยผู้ประสบภัย.. (107) นิทรรศการประมง.. (105) เกษตรอีสานใต้.. (98) วันปิยมหาราช.. (97) ร่วมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙.. (95)