ข่าวกิจกรรม หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ช่วยน้ำท่วม ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี.. (250)  น้ำท่วมอำเภอเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี.. (226) กรมประมงร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม.. (217) จำหน่ายปลานิลราคาถูก.. (170) แบนเนอร์.. (142) ปฏิบัติงานร่วมตามแนวเขตชายแดนในเขื่อนสิรินธร.. (136) อธิบดีกรมประมงตรวจเยี่ยมหน่วย....... (135) พัฒนาหน่วยงาน..... (128) จมน้ำในเขื่อน.. (121) โครงการเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมประมง.. (120) ยุวประมง ปี63.. (106) มอบของบริจาก.. (106) จับจระเข้.. (105) ปล่อยปลาในชุมชน.. (101) ช่วยผู้ประสบภัย.. (88) นิทรรศการประมง.. (85) ตักบาตรเทโวโรหณะ.. (84) วันปิยมหาราช.. (79) ร่วมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙.. (77) เกษตรอีสานใต้.. (77)