อบรม ชปพ.ประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)


อบรม ชปพ.ประมง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร(อุบลราชธานี)ได้จัดเจ้าหน้าที่และ ชปพ.ประมงบ้านแหลมทอง เข้าร่วมโครงการหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)รุ่นที่ ๘/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองที่ ๑ สขป.๘ กรมชลประทาน ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)

     17/1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350    lumdom17@gmail.com   045252940   045252953