ควบคุมการทำการประมงแม่น้ำชี

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)


ควบคุมการทำการประมงแม่น้ำชี หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร(อุบลราชธานี)ร่วมปฏิบัติงานภารกิจบูรณาการ ควบคุมการทำการประมงอวนลาก,อวนล้อม,โพงพาง,และเครื่องมือกางกั้น พื้นที่แม่น้ำชี อำเภอมหาชนะชัยและอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)

     17/1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350    lumdom17@gmail.com   045252940   045252953