อบรมนักเรียน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)


อบรมนักเรียน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) ออกกิจกรรมอบรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ,เครื่องมือประมงผิดกฏหมาย พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับแก้ไข ณ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)

     17/1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350    lumdom17@gmail.com   045252940   045252953