มอบหัวอาหารปลา

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)


มอบหัวอาหารปลา หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร(อุบลราชธานี)มอบอาหารปลากินพืช จำนวน ๑๐ ถุง ให้กับคณะกรรมการเสิรมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง เพื่ออนุบาลพันธ์ุปลาต่างๆในเขตอนุรักษ์ชุมชนบ้านแหลมทอง ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)

     17/1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350    lumdom17@gmail.com   045252940   045252953