ประชาสัมพันธ์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)


ประชาสัมพันธ์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี) ออกประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน โดยกำหนดใน วันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยประชาสัมพันธ์ตามสถานีวิทยุชุมชน พื้นที่ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสิรินธร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)

     17/1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350    lumdom17@gmail.com   045252940   045252953