ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน  

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-07-09  |   ข่าววันที่: 2020-07-09 |  อ่าน: 189 ครั้ง
 

วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูนสกลนคร สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน ในเขื่อนน้ำอูน จ.สกลนครพื้นที่บ้านนาเลา บ้านนาทันและบ้านห้วยบุ่น ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนครผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบเครื่องมือข่ายลอย จำนวน ๓๐ ผืน ทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ้ฝืน พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.ก. การประมงฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐(ฉบับแก้ไข)มีความผิดตามมาตรา ๗๐ บทกำหนดโทษตามมาตรา ๑๘ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการรื้อถอน และลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.นาใน อ.พรณานิคม ไว้เพื่อเป็นหลักฐานตาม ปจว ข้อ ๑ เวลา ด๐.๕๖ น. ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ร.ต.อ.ชัยยา นาสมทรง เป็น พนักงานสอบสวน


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (243)  กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (242) ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (220) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (207) king.. (200) ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน .. (189) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (186) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (180) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (175) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (169) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (168) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (163) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (161) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (157) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (150) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (143) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (129) ตรวจควบคุมเครื่องมือโพงพางประมงในแม่น้ำสงคราม.. (118) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (111) ตรวจการทำประมง(ตกปลา)ในแม่น้ำสงคราม วัดพระเนาว์ .. (90)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

     127 ม.6  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160