ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

 เผยเเพร่: 2020-01-24  |   ข่าววันที่: 2020-01-24 |  อ่าน: 9 ครั้ง
 

ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ น้ำอูน ได้ร่วมกันพัฒนาหน่วย ให้น่าอยู่ "พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสถานที่"


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (90)  กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (70) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (65) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (57) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (53) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (46) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (43) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (40) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (33) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (33) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (28) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (21) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (9)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร