ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

 เผยเเพร่: 2019-11-13  |   ข่าววันที่: 2019-11-13 |  อ่าน: 157 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  นายวีระพงศ์ วังจำนงค์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ FC หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดสกลนคร เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมประมง และร่วมปรึกษาหารือประเด็นการบริหารจัดการด้านการประมงในจังหวัดสกลนคร และได้มอบบัตรประจำตัว อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ให้กับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) จำนวน 4 นาย โดยมีนางสาวเรณู สิริมงคลถาวร ประมงจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (223)  กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (219) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (188) ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (187) king.. (168) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (168) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (168) ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน .. (164) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (159) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (157) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (142) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (138) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (138) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (138) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (135) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (129) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (113) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (99) ตรวจควบคุมเครื่องมือโพงพางประมงในแม่น้ำสงคราม.. (87) ตรวจการทำประมง(ตกปลา)ในแม่น้ำสงคราม วัดพระเนาว์ .. (53)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

     127 ม.6  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160