ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

 เผยเเพร่: 2019-11-13  |   ข่าววันที่: 2019-11-13 |  อ่าน: 53 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  นายวีระพงศ์ วังจำนงค์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ FC หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดสกลนคร เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมประมง และร่วมปรึกษาหารือประเด็นการบริหารจัดการด้านการประมงในจังหวัดสกลนคร และได้มอบบัตรประจำตัว อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ให้กับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) จำนวน 4 นาย โดยมีนางสาวเรณู สิริมงคลถาวร ประมงจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (90)  กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (70) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (65) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (57) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (53) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (46) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (43) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (40) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (33) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (33) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (28) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (21) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (8)

    Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร