สรุปผลการปฏิบัติงานฯ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง


สรุปผลการปฏิบัติงานฯ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น.  นายจรูญศักดิ์  เพชรศรี  ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง พร้อมคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจ และรับฟังรายงานผลการปฎิบัติงานฯ  ในพิ้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี  โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ หน่วยฯ ให้การต้อนรับ และรับแนวทาง ข้อเสนอแนะ จากท่านผู้อำนวยการกองฯ มาปรับใช้เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้เกิดความรัก สามัคคี กับหน่วยงานสืบต่อไป

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

     50 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    plan2016g@gmail.com   0 2561 4785   0 2561 4785