สรุปผลการปฏิบัติงานฯ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

สรุปผลการปฏิบัติงานฯ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี 

สรุปผลการปฏิบัติงานฯ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

 เผยเเพร่: 2021-02-16  |   ข่าววันที่: 2021-02-16 |  อ่าน: 134 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น.  นายจรูญศักดิ์  เพชรศรี  ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง พร้อมคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจ และรับฟังรายงานผลการปฎิบัติงานฯ  ในพิ้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี  โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ หน่วยฯ ให้การต้อนรับ และรับแนวทาง ข้อเสนอแนะ จากท่านผู้อำนวยการกองฯ มาปรับใช้เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้เกิดความรัก สามัคคี กับหน่วยงานสืบต่อไป

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2563 .. (1,831)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการปร.. (1,679) คู่มือการตรวจเรือประมงในทะเล.. (1,542) รายงานผลคดีประมงทะเล ประจำปี 2563.. (1,467) แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 .. (1,449) แผน/ผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562.. (1,368) สรุปข้อมูล แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561-2562 .. (1,359) ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน : ปิดอ่าวไทย 2564.. (1,046) ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน : ปิดอ่าวไทย 2564.. (1,046) 11 เครื่องมือประมงที่ใช้ได้ ในพื้นที่ปิดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี.. (775) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (653) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (470) ประชุมกอง.. (418) กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง.. (346) บันทึกจับกุม.. (329) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (321) คู่มือทำการประมงพาณิชย์.. (320) ความหมายของ "lllegal Fishing" กับ IUU Fishing" แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร.. (271) คู่มือประมงพาณิชย์.. (256) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25636.. (212)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

     50 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900