มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563

 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563 

มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563

 เผยเเพร่: 2020-08-24  |   ข่าววันที่: 2020-08-24 |  อ่าน: 521 ครั้ง
 

มื่อวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2563 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมงได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563 

จากการมาติดตามการปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่พื้นที่ห้วยบีคลี่ จ. กาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผสมพันธุ์วางไข่ปลาเค้าดำ พบประเด็นที่เป็นข้อสังเกต ดังนี้

      1. มาตรการควบคุม ฯ ตามกฎหมายจะสิ้นสุด วันที่ 30 สิงหาคม 63 นี้

      2. ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ยังน้อยอยู่ ปลาที่ขึ้นวางไข่ ยังเป็นกลุ่มปลาเกล็ด ปลาเค้าจะขึ้นวางไข่ เมื่อฝนชุกมากกว่านี้ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ และชาวประมง พื้นที่นี้ฝนจะชุกหลังจากวันแม่ ไปแล้ว จนถึง กันยายน

          3. ถ้าปริมาณฝนเป็นไปตามข้อ ที่ 2 เป็นเวลาที่สิ้นสุดตามมาตรการ และเมื่อปลาเค้าดำขึ้นวางไข่จะไม่มีมาตรการคุ้มครองการจับปลาเค้าดำได้ ซึ่งกลุ่มผู้จับปลาเค้าดำ จะจ้องที่จะเข้าทำการประมง เพราะเป็นปลาที่รสชาติดี และราคาแพง

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2563 .. (1,871)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการปร.. (1,760) คู่มือการตรวจเรือประมงในทะเล.. (1,580) รายงานผลคดีประมงทะเล ประจำปี 2563.. (1,493) แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 .. (1,471) แผน/ผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562.. (1,393) สรุปข้อมูล แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561-2562 .. (1,378) ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน : ปิดอ่าวไทย 2564.. (1,256) ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน : ปิดอ่าวไทย 2564.. (1,256) 11 เครื่องมือประมงที่ใช้ได้ ในพื้นที่ปิดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี.. (870)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

     50 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900