มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563

 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563 

มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563

 เผยเเพร่: 2020-08-24  |   ข่าววันที่: 2020-08-24 |  อ่าน: 435 ครั้ง
 

มื่อวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2563 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมงได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563 

จากการมาติดตามการปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่พื้นที่ห้วยบีคลี่ จ. กาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผสมพันธุ์วางไข่ปลาเค้าดำ พบประเด็นที่เป็นข้อสังเกต ดังนี้

      1. มาตรการควบคุม ฯ ตามกฎหมายจะสิ้นสุด วันที่ 30 สิงหาคม 63 นี้

      2. ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ยังน้อยอยู่ ปลาที่ขึ้นวางไข่ ยังเป็นกลุ่มปลาเกล็ด ปลาเค้าจะขึ้นวางไข่ เมื่อฝนชุกมากกว่านี้ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ และชาวประมง พื้นที่นี้ฝนจะชุกหลังจากวันแม่ ไปแล้ว จนถึง กันยายน

          3. ถ้าปริมาณฝนเป็นไปตามข้อ ที่ 2 เป็นเวลาที่สิ้นสุดตามมาตรการ และเมื่อปลาเค้าดำขึ้นวางไข่จะไม่มีมาตรการคุ้มครองการจับปลาเค้าดำได้ ซึ่งกลุ่มผู้จับปลาเค้าดำ จะจ้องที่จะเข้าทำการประมง เพราะเป็นปลาที่รสชาติดี และราคาแพง

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2563 .. (1,793)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการปร.. (1,602) คู่มือการตรวจเรือประมงในทะเล.. (1,505) รายงานผลคดีประมงทะเล ประจำปี 2563.. (1,449) แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 .. (1,429) แผน/ผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562.. (1,351) สรุปข้อมูล แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561-2562 .. (1,340) ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน : ปิดอ่าวไทย 2564.. (869) ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน : ปิดอ่าวไทย 2564.. (869) 11 เครื่องมือประมงที่ใช้ได้ ในพื้นที่ปิดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี.. (717) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (613) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (435) ประชุมกอง.. (388) กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง.. (318) คู่มือทำการประมงพาณิชย์.. (295) บันทึกจับกุม.. (291) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (289) ความหมายของ "lllegal Fishing" กับ IUU Fishing" แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร.. (253) คู่มือประมงพาณิชย์.. (242) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25636.. (202)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

     50 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900