สรุปรายงานสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุ "โพดุล" ในพื้นที่ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ

 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

สรุปรายงานสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุ "โพดุล" ในพื้นที่ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ 

 เผยเเพร่: 2019-09-04  |   ข่าววันที่: 2019-09-04 |  อ่าน: 183 ครั้ง
 

หน่วยป้องกันฯ ในสังกัดกองตรวจการประมง ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน จากพายุ "โพดุล"  ในพื้นที่ภาคอีสาน ในการอพยพประชาชนที่ติดค้างในพื้นที่่ เคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปยังพื้นที่ปลอดภัย  แจกจ่ายอาหาร  น้ำดื่ม  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2563 .. (1,793)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการปร.. (1,602) คู่มือการตรวจเรือประมงในทะเล.. (1,505) รายงานผลคดีประมงทะเล ประจำปี 2563.. (1,449) แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 .. (1,429) แผน/ผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562.. (1,351) สรุปข้อมูล แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561-2562 .. (1,340) ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน : ปิดอ่าวไทย 2564.. (869) ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน : ปิดอ่าวไทย 2564.. (869) 11 เครื่องมือประมงที่ใช้ได้ ในพื้นที่ปิดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี.. (717) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (613) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (435) ประชุมกอง.. (388) กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง.. (318) คู่มือทำการประมงพาณิชย์.. (295) บันทึกจับกุม.. (291) มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (290) ความหมายของ "lllegal Fishing" กับ IUU Fishing" แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร.. (253) คู่มือประมงพาณิชย์.. (242) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25636.. (202)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

     50 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900