กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)


กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563 นปท.อ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายจักริน ครุฑกาศ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม      5 นาย ร่วมกับประมงอำเภอปราณบุรี และประมงอำเภอกุยบุรี ปฏิบัติงานตามกิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง ออกติดตามการดำเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ณ กลุ่มประมงพื้นบ้าน    ปากน้ำปราณ, กลุ่มเกษตรกรทำประมง  ปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี และชุมชนประมงบ้านทุ่งน้อย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!