บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)

นายอมร รอดอินทร์

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายจักริน ครุฑกาศ


(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายโสภณ พยายม

เจ้าพนักงานเดินเรือ
(ปฎิบัติงาน)
    


นายรัฐศักดิ์ บุญไทย

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส3
    
นายธีระพงษ์ พลารชุน

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส3
    
นายรัฐสรณ์ ทองแท้

ช่างเครื่องเรือ ช.3
    


นายประสงค์ ชูชื่น

กะลาสี
    
นายทนงศักดิ์ พรหมสุข

ช่างเครื่องเรือจักรกล
    
นายเฉลิมพล ดวงใจ

ช่างเครื่องเรือกล
    
นายเดชพนต์ วัฒนนาวิน

กะลาสี
    


นายอัฐพล มิ่งสมร

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
    
นายนิสิต เภตราเสถียร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ช2
    
นายสราวุฒิ พงษ์เนตร

สหโภชน์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)

 193 ถนนปิ่นอนุสรณ์  ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000     ting2515.com@windowslive.com   032550882