บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์
นายพงษ์ศรันย์ รัตนพรม

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย
    


นายรัฐศักดิ์ บุญไทย

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายธีระพงษ์ พลารชุน

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายประสงค์ ชูชื่่น

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    


นายเดชพนต์ วัฒนนาวิน

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    


นายทนงศักดิ์ พรหมสุข

ช่างเครื่องเรือฯ
(พนักงานราชการ)
    


นายอัฐพล มิ่งสมร

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    


นายเฉลิมพล ดวงใจ

ช่างเครื่องเรือฯ
(พนักงานราชการ)
    


นายนิพนธ์ ฉลาดเลิศ

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    


นายนิสิต เภตราเสถียร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ช.2
(พนักงานราชการ)
    


นายกฤษฎา มหาพันธ์

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    

Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์

 193  ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   77000