กิจกรรมบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์)


กิจกรรมบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นปท.อ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายโสภณ  พยายม เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน  และเจ้าหน้าที่ รวม 10 นาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์, แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปราณบุรี และ ศรชล.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำเรือตรวจประมงทะเล 602

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!