ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2565

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2565         ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 นปจ.เขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัด ศปจ.พระนครศรีอยุธยา โดยนายไพสันต์ แพงศร นายท้ายเรือ ส3 พร้อมด้วยนายนพดล ศรีดำขลิบ ช่างเครื่องยนต์ ช 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ห้ามเครื่องมือประมงทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง และทำความเข้าใจ การงดจับสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และอนุบาลตัวอ่อน ยกเว้นเครื่องมือที่อนุญาต (ฤดูน้ำแดง)ในช่วง 1 มิถุนายนถึง 31 สิงหาคม 2565 แก่ชาวประมง ประชาชนทั่วไป และผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ร่...  264   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปราม ช่วงฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไ...  184  กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ใน...  157  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี...  149  กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ใน...  110  ออกตรวจปราปราม เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เล...  104  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี...  102  กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใ...  91  VDO ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่...  87  กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ใน...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)

     หมู่ที่  ๒  บ้านคลองบ่อ ตำบลหินตั้ง  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  ๒๖๐๐๐    khundanpatrol@gmail.com   ๐๓๗-๓๘๔๐๖๐   แฟนเพจ