รายงานด้านการบัญชี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

รายงานด้านการบัญชี 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-07  |   ข่าววันที่: 2020-04-13 |  อ่าน: 1,316 ครั้ง
 

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210301125723_1_file.pdfปีงบประมาณ 2560

- รายงานการด้านบัญชี ต.ค.59            
- รายงานการด้านบัญชี พ.ย.59
- รายงานการด้านบัญชี ธ.ค.59
- รายงานการด้านบัญชี ม.ค.60
- รายงานการด้านบัญชี ก.พ.60
- รายงานการด้านบัญชี มี.ค.60
- รายงานการด้านบัญชี เม.ย.60
- รายงานการด้านบัญชี พ.ค.60
- รายงานการด้านบัญชี มิ.ย.60
- รายงานการด้านบัญชี ก.ค.60
- รายงานด้านการบัญชี ส.ค.60
- รายงานด้านการบัญชี ก.ย.60

ปีงบประมาณ 2561

- รายงานด้านการบัญชี ต.ค.60
- รายงานด้านการบัญชี พ.ย.60
- รายงานด้านการบัญชี ธ.ค.60
- รายงานด้านการบัญชี ม.ค.61
- รายงานด้านการบัญชี ก.พ.61
- รายงานด้านการบัญชี มี.ค.61
รายงานด้านการบัญชี พ.ค.61
- รายงานด้านการบัญชี มิ.ย.61  
- รายงานด้านการบัญชี ก.ค.61  
- รายงานด้านการบัญชี ส.ค.61
- รายงานด้านการบัญชี ก.ย.61   

ปีงบประมาณ 2562
- รายงานด้านการบัญชี ต.ค.61
- รายงานด้านการบัญชี พ.ย.61
- รายงานด้านการบัญชี ธ.ค.61
- รายงานด้านการบัญชี ม.ค.62
- รายงานด้านการบัญชี ก.พ.62
- รายงานด้านการบัญชี มี.ค.62
- รายงานด้านการบัญชี เม.ย.62
- รายงานด้านการบัญชี พ.ค.62
- รายงานด้านการบัญชี มิ.ย.62
- รายงานด้านการบัญชี ก.ค.62
- รายงานด้านการบัญชี ส.ค.62
- รายงานด้านการบัญชี ก.ย.62

ปีงบประมาณ 2563

- รายงานด้านการบัญชี ต.ค.62
- รายงานด้านการบัญชี พ.ย.62
- รายงานด้านการบัญชี ธ.ค.62
- รายงานด้านการบัญชี ม.ค.63
- รายงานด้านการบัญชี ก.พ.63
- รายงานด้านการบัญชี มี.ค.63
-รายงานด้านการบัญชี เม.ย.63
-รายงานด้านการบัญชี พ.ค.63
-รายงานด้านการบัญชี มิ.ย.63
-รายงานด้านการบัญชี ก.ค.63
-รายงานด้านการบัญชี ส.ค.63
-รายงานด้านการบัญชี ก.ย.63

ปีงบประมาณ 2564

-รายงานด้านการบัญชี ต.ค. 63
-รายงานด้านการบัญชี พ.ย. 63
-รายงานด้านการบัญชี ธ.ค. 63
-รายงานด้านการบัญชี ม.ค. 64
-รายงานด้านการบัญชี ก.พ. 64
-รายงานด้านการบัญชี มี.ค. 64
-รายงานด้านการบัญชี เม.ย.64
-รายงานด้านการบัญชี พ.ค.64
-รายงานด้านการบัญชี มิ.ย.64
-รายงานด้านการบัญชี ก.ค.64
-รายงานด้านการบัญชี ส.ค.64
-รายงานด้านการบัญชี ก.ย.64

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126