กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี


กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำ จำนวน 6 แหล่ง คือ หนองเจ๊ก หมู่ 8 ตำบล ห้วยชัน อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 65,500 ตัว, หนองบัว หมู่ 5 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 15,000 ตัว, หนองคันหัก หมู่ 2 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 15,000 ตัว, หนองชะโด หมู่ 3 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 18,000 ตัว, หนองตะพาบ หมู่ 10 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 85,000 ตัว และห้วยจระเข้ หมู่ 10 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 62,000 ตัว รวมพันธุ์ปลาตะเพียนขาวทั้งหมด จำนวน 260,500 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ วันที่ 11-12 เมษายน 2565   192   นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่   180  ตัวชี้วัดข้าราชการ   174  ประชุม เรื่อง "บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง"   155  กรมประมงประกาศกำหนด (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี 2565   150  ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565    146  ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตามประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท...  135  สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาวให้เกษตรกรแปลงใหญ่ปลาตะเพียน อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุร...  132  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่ปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี    125  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565    121


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126    if-singburi@hotmail.com   036551011   036551011   แฟนเพจ