ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2561 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |   ข่าววันที่: 2018-04-04 |  อ่าน: 421 ครั้ง
 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุการเกษตร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)
- เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(2) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุการเกษตร(2) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(2) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(3) 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
-เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(2) 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 223  หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000  โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 036551011  ศูนย์จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ เบอร์ 036551126