เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-30  |   ข่าววันที่: 2020-04-30 |  อ่าน: 72 ครั้ง
 

#เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน#
การทำการประมงด้วยเครื่องมือที่เป็นตาข่าย อวน หรือเครื่องมืออื่นใด กางกั้นเป็นอุปกรณ์ประกอบในการทำการประมงหรือจับสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ที่เป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน เช่น กางกั้นประกอบเครื่องมือลอบ กางกั้นประกอบยอ เครื่องมือกัดตอน/กัดดางเขียว โพงพาง ลอบพับได้(ไอ้โง่) และเฝือก/เฝือกประกอบลอบ เป็นการทำประมงที่ผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข)
ตามมาตรา 63 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ฝาย ทำนบ รั้ว สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือทำการประมงอื่นใด หรือกระทำการใดในที่จับสัตว์น้ำอันเป็นการกั้นทางเดินของสัตว์น้ำหรือเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่
มีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 143 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 63 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาทถึง 1 ล้านบาท และต้องรื้อถอนเครื่องมือฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ำให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ำให้กลับคืนสู่สภาพตามธรรมชาติให้แก่รัฐตามจำนวนที่รัฐได้ใช้จ่ายไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน ๓๖,๔๙๓ ตัว .. (165)  จิตอาสา วปร.๙๐๔ ร่วมพิธีรับหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.. (143) แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (142) วันสถาปนากรมประมงปีที่ ๙๓ และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ณ กรมประมง กรุงเทพฯ.. (134) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 10 ราย เข้าสมัครลงทะเบียน จิตอาสาพระราชทาน 904 ว.. (129) แบบ ชร 5 ง แบบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเที่ยว.. (123) แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ.. (115) เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ฝึกระเบียบแถวตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมประมงและผู้อำนวยการกองตรวจการประมง.. (105) ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช .. (99) ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ในงาน "วันประมงแห่งชาติ".. (91) นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีประกาศปิดอ่าวไทย ๑๕ ก.พ. – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ นี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี.. (91) ร่วมประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์ช่วยกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อลดปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน.. (91) รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ2562 ประจำเดือน กันยายน 2562.. (84) การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้.. (83) ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. .. (82) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาเครือข่าย ๖ (ห้วยเขย่ง-ปิล๊อก) เกมส์ .. (80) เข้าร่วมประชุมกองตรวจการประมง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ต.ค.-ธ.ค. ๖๒.. (78) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (77) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (77) กิจกรรมปล่อยปลา ในพื้นที่โครงการฯ ปล่อยปลาไน (เขื่อนท่าทุ่งนา กฟผ. สนับสนุน) จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว .. (76)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

     เลขที่ 41/8 หมู่ 8 ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180