เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี)

เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-30  |   ข่าววันที่: 2020-04-30 |  อ่าน: 169 ครั้ง
 

#เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน#
การทำการประมงด้วยเครื่องมือที่เป็นตาข่าย อวน หรือเครื่องมืออื่นใด กางกั้นเป็นอุปกรณ์ประกอบในการทำการประมงหรือจับสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ที่เป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน เช่น กางกั้นประกอบเครื่องมือลอบ กางกั้นประกอบยอ เครื่องมือกัดตอน/กัดดางเขียว โพงพาง ลอบพับได้(ไอ้โง่) และเฝือก/เฝือกประกอบลอบ เป็นการทำประมงที่ผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข)
ตามมาตรา 63 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ฝาย ทำนบ รั้ว สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือทำการประมงอื่นใด หรือกระทำการใดในที่จับสัตว์น้ำอันเป็นการกั้นทางเดินของสัตว์น้ำหรือเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่
มีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 143 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 63 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาทถึง 1 ล้านบาท และต้องรื้อถอนเครื่องมือฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ำให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ำให้กลับคืนสู่สภาพตามธรรมชาติให้แก่รัฐตามจำนวนที่รัฐได้ใช้จ่ายไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (784)  แบบ ชร 5 ง แบบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเที่ยว.. (767) แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ.. (759) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (716) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (711) ติดต่อเรา.. (695) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (695) จิตอาสา วปร.๙๐๔ ร่วมพิธีรับหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.. (213) ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน ๓๖,๔๙๓ ตัว .. (208) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 10 ราย เข้าสมัครลงทะเบียน จิตอาสาพระราชทาน 904 ว.. (184) วันสถาปนากรมประมงปีที่ ๙๓ และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ณ กรมประมง กรุงเทพฯ.. (183) ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช .. (180) เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน.. (169) เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ฝึกระเบียบแถวตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมประมงและผู้อำนวยการกองตรวจการประมง.. (167) รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ2562 ประจำเดือน กันยายน 2562.. (147) นายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (138) #ลอบพับได้ (ไอ้โง่).. (136) การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้.. (134) 23 ตุลาคมวันปิยมหาราช.. (132) นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีประกาศปิดอ่าวไทย ๑๕ ก.พ. – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ นี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี.. (131)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี)

     เลขที่ 41/8 หมู่ 8 ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180