#ลอบพับได้ (ไอ้โง่)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี)

#ลอบพับได้ (ไอ้โง่) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-30  |   ข่าววันที่: 2020-04-30 |  อ่าน: 193 ครั้ง
 

#ลอบพับได้ (ไอ้โง่)
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนน้ำที่หลากมาตามล่องห้วย ตามภูเขามักพบการลักลอบกระทำความผิดด้วยการใช้เครื่องมือผิดกฏหมายประมงประเภทลอบพับได้ (ไอ้โง่) โดยวิธีทำการประมงวางขวางลำห้วย ล่องน้ำซึ่งเป็นเครื่องมือผิดกฏหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) มาตรา 67(2) ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ทำการประมง
มาตรา 147 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาทถึง 1 แสนบาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (819)  แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ.. (806) แบบ ชร 5 ง แบบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเที่ยว.. (803) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (781) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (770) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (757) ติดต่อเรา.. (738) จิตอาสา วปร.๙๐๔ ร่วมพิธีรับหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.. (251) ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน ๓๖,๔๙๓ ตัว .. (228) วันสถาปนากรมประมงปีที่ ๙๓ และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ณ กรมประมง กรุงเทพฯ.. (218) เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน.. (211) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 10 ราย เข้าสมัครลงทะเบียน จิตอาสาพระราชทาน 904 ว.. (207) เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ฝึกระเบียบแถวตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมประมงและผู้อำนวยการกองตรวจการประมง.. (201) ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช .. (199) #ลอบพับได้ (ไอ้โง่).. (193) รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ2562 ประจำเดือน กันยายน 2562.. (191) นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมกับ FISHERMAN CLUB ชมรมคนชอบตกปลา, สมาชิกกลุ่มตกปลาเขาแหลม, แพพักตกปลาในพื้นที่ ปล่อยปลาบึก, ปลายี่สกไทย และปลากระโห้.. (170) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 (สขร1).. (167) นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมพิธีประกาศปิดอ่าวไทย ๑๕ ก.พ. – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ นี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี.. (158) นายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (157)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี)

     เลขที่ 41/8 หมู่ 8 ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180