ประชาสัมพันธ์มอบเอกสารประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ หรือเลี้ยงตัวอ่อนฯ (ฤดูน้ำแดง)

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี


ประชาสัมพันธ์มอบเอกสารประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ หรือเลี้ยงตัวอ่อนฯ (ฤดูน้ำแดง) นายนิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายนิคม สุขสวัสดิ์ ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส 2 และนายนิวัฒน์ นิลสวัสดิ์ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือฯ ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์มอบเอกสารประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ หรือเลี้ยงตัวอ่อนฯ (ฤดูน้ำแดง) โดยปฏิบัติงานร่วมกับประมงอำเภอพุนพิน ประมงอำเภอบ้านนาเดิม และประมงอำเภอเวียงสระ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายชื่่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการการ...  190   ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ ...  129  เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี บูรณาการตรวจร่วมกับหน่...  123  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในก...  62  ประชุมเจ้าหน้าที่กองตรวจการประมงและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2565   59  ประชาสัมพันธ์มอบเอกสารประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาสัตว์น้ำจืดมีไ...  55  เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร...  52  แบรนเนอร์   35  ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช...  26  แบรนเนอร์   26


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

      ⇒1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230              ratchaprapha@hotmail.com   077-346092