กพท. ประชุมติดตามงานวิจัย

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ


กพท. ประชุมติดตามงานวิจัย วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้กพท. ประชุมติดตามงานวิจัยด้านการประมงและการประมงต่างประเทศ (ผอ. กพท) เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ระหว่าง ผู้ประกอบการกับ เจ้าหน้าที่กรมประมง ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น ๗ อาคารปลอดประสพ กรมประมง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    it-network@fisher.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ