IUU Asean

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

IUU Asean  

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2020-07-14  |   ข่าววันที่: 2020-07-13 |  อ่าน: 304 ครั้ง
 

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ประชุมพิจารณาเอกสารการก่อตั้ง AN-IUU ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓โดยนายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงในกลุ่มประเทศอาซียน  เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น ๒ อาคารกองประมงต่างประเทศ 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันฉัตรมงคล.. (1,331)  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ.. (1,139) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. (912) “โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓".. (881) วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี .. (803) วันจักรี (Chakri Memorial Day).. (771) วันพืชมงคล ปี ๒๕๖๓.. (750) วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 65 พรรษา .. (749) กรมประมง...เปิดบ้านจัดงาน“ชาตินิยมกะพงไทย” (Seabass Fair) .. (687) 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ.. (679)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร