การประชุม The 28th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุม The 28th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries  

เอกสาร

 เผยเเพร่: 2020-06-24  |   ข่าววันที่: 2020-06-24 |  อ่าน: 413 ครั้ง
 

วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ

 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนหลักของประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้แทนระหว่างประเทศในการประชุม The 28th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (28th ASWGFi Meeting) ผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ โดยประเทศเจ้าภาพที่ดำเนินการจัดประชุมและเป็นประธานการประชุมฯในครั้งนี้ คือ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ทั้งนี้ การประชุม ASWGFi เป็นการประชุมระดับนโยบายของหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการบริหารจัดการประมงของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อหารือแผนงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้นโยบายประมงของภูมิภาค ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในกิจกรรมที่ประเทศสมาชิกรับผิดชอบ รวมถึงการผลักดันให้เกิดโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบงานอาเซียน และการหารือสามเอกสาร คือ 1) cooperation framework 2)TOR และ 3)ROP เพื่อประกอบการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนสำหรับการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย และรับทราบความก้าวหน้าผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานโยบายประมงอาเซียน โดยผลการประชุมครั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าอาวุโสสมัยพิเศษด้านการเกษตรและป่าไม้อาเซียนในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ต่อไป
 
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันฉัตรมงคล.. (1,331)  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ.. (1,148) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. (927) “โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓".. (885) วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี .. (807) วันจักรี (Chakri Memorial Day).. (772) วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 65 พรรษา .. (756) วันพืชมงคล ปี ๒๕๖๓.. (755) กรมประมง...เปิดบ้านจัดงาน“ชาตินิยมกะพงไทย” (Seabass Fair) .. (691) 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ.. (686)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร