ประชุม คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุม คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2020-05-23  |   ข่าววันที่: 2020-05-22 |  อ่าน: 451 ครั้ง
 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนันสนุนเจ้าหน้าที่ ในการประชุม  VDO Conference โดยมีนางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference โดยพิจารณาถึง การดำเนินการติดตามเรือประมงพาณิชย์ที่มีใบอนุญาตทำการประมงเดิมแต่ไม่มาขอใบอนุญาตฯ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๓ ลำ, การนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน, ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, คณะอนุกรรมการ MMPA เสนอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และการดำเนินการกรณีสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนำเสนอประเด็นปัญหาเพื่อขอให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงต่อนายกรัฐมนตรี

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันฉัตรมงคล.. (1,331)  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ.. (1,142) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. (918) “โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓".. (883) วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี .. (805) วันจักรี (Chakri Memorial Day).. (771) วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 65 พรรษา .. (752) วันพืชมงคล ปี ๒๕๖๓.. (751) กรมประมง...เปิดบ้านจัดงาน“ชาตินิยมกะพงไทย” (Seabass Fair) .. (689) 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ.. (680)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร