การแก้ไขผลกระทบราคากุ้งก้ามกรามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแก้ไขผลกระทบราคากุ้งก้ามกรามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เอกสาร

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |   ข่าววันที่: 2020-04-28 |  อ่าน: 558 ครั้ง
 

วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและบริหารความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขผลกระทบราคากุ้งก้ามกรามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ พร้อมพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเกษตรกร และการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามให้ ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างทั่วถึง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันฉัตรมงคล.. (1,331)  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ.. (1,142) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. (918) “โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓".. (883) วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี .. (805) วันจักรี (Chakri Memorial Day).. (771) วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 65 พรรษา .. (751) วันพืชมงคล ปี ๒๕๖๓.. (751) กรมประมง...เปิดบ้านจัดงาน“ชาตินิยมกะพงไทย” (Seabass Fair) .. (689) 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ.. (680)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร