ประชุมจัดการทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประชุมจัดการทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค 


วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมจัดสรร ทรัพยากร ระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค เพื่อให้รองรับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมประมงในอนาคต ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    it-network@fisher.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ