กรมประมง...เปิดบ้านจัดงาน“ชาตินิยมกะพงไทย” (Seabass Fair)

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ


กรมประมง...เปิดบ้านจัดงาน“ชาตินิยมกะพงไทย” (Seabass Fair) 


เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 นายถาวร  จิระโสภณรักษ์  รองอธิบดีกรมประมง  เป็นประธานเปิดงาน “ชาตินิยมกะพงไทย” (Seabass Fair) งานจำหน่ายปลากะพงขาวคุณภาพดี สด สะอาด อร่อย ไร้สารตกค้าง ราคาถูก จากเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค โดยงานกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน ณ บริเวณด้านหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมให้ร่วมสนุกและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพการผลิตปลากะพงขาวมากมาย

 

          นายถาวร  จิระโสภณรักษ์  รองอธิบดีกรมประมง  เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงาน“ชาตินิยมกะพงไทย” (Seabass Fair) ว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการช่วยกระจายผลผลิตปลากะพงขาว และแก้ไขปัญหาราคาปลากะพงขาวไทยตกต่ำ ซึ่งเกิดจากมูลเหตุทั้งการเปิดการค้าเสรี FTA ทำให้สัตว์น้ำหลายชนิดทะลักเข้ามาในประเทศ โดยในส่วนของปลากะพงขาวนั้น ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีแนวโน้มการนำเข้าปลากะพงขาวจากประเทศเพื่อนบ้านสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะราคาถูกกว่าบ้านเรา นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ที่ทำให้ผู้ส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านได้กำไรจากส่วนต่างของค่าเงิน ถึงแม้ว่าต้นทุนการผลิตปลาของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจะใกล้เคียงกันก็ตาม  ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุให้ปลากะพงขาวถูกส่งมาขายให้กับประเทศไทยจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณการผลิตปลากะพงขาวของเกษตรกรในประเทศนั้น มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการการบริโภคในประเทศอยู่แล้ว ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้ปริมาณปลากะพงขาวเกิดภาวะล้นตลาด ราคาปลากะพงขาวที่ขายปากบ่อหรือที่แพปลามีราคาตกต่ำลงตามราคาของปลาที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ 70 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งไม่สมดุลกับต้นทุนการผลิตปลากะพงในประเทศไทยที่เป็นปลาที่มีระบบการเพาะเลี้ยงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานฟาร์ม GAP ปลอดสารตกค้าง โดยเฉพาะปลาในโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 

          ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ กรมประมงไม่ได้นิ่งนอนใจ เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย  หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน

กรมการค้าต่างประเทศ  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และภาคเอกชน อาทิ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาปลากะพงขาวราคาตกต่ำ อีกทั้ง กรมประมงยังจะเพิ่มความเข้มงวดด้านสุขอนามัยสำหรับปลากะพงขาวที่นำเข้ามา ได้แก่ การตรวจสารตกค้างและการสุ่มตรวจโรค เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น และในส่วนของการผลิต จะมีการหารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตปลากะพงขาว เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคา อาทิ การส่งเสริมระบบบริหารจัดการผลิตให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ และจะมีการลดการผลิตลูกพันธุ์ลงให้สมดุลกับปริมาณความต้องการปลาเนื้อด้วย

 

สำหรับงาน “ชาตินิยมกะพงไทย” (Seabass Fair) กรมประมงมีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าปลากะพงขาวเป็นการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ รณรงค์เชิญชวนคนไทยกินปลากะพงไทย  ภายในงานจะมีการจำหน่ายปลากะพงขาวที่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรไทย ที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน GAP จากกรมประมง  ไร้สารตกค้าง และราคาถูก อาทิ ปลากะพงสด (ขอดเกล็ดควักไส้) ขนาด 500 กรัม – 1 กิโลกรัม /ตัว ราคา 60-100 บาท  ปลากะพงสดแล่ผีเสื้อ ขนาด 500 กรัม/ตัว ราคา 80 บาท  ปลากะพงยักษ์หั่นชิ้น 300 กรัม/แพค ราคา 149 บาท กะพงยักษ์ Precut ขนาด 210 กรัม/แพค ราคา 90 บาท  เนื้อปลากะพงสไลด์ติดหนัง ขนาด 1 กิโลกรัม/แพค ราคา 330 บาท ท้องปลากะพงแช่แข็ง ขนาด 1 กิโลกรัม/แพค ราคา 180 บาท ปลากะพงแล่ผีเสื้อพร้อมซอสน้ำปลาปรุงรส ราคา 150 บาท รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปในรูปแบบปลากะพงหวาน ขนมเทียนแก้วไส้ปลากะพง ปั้นสิบไส้ปลากะพง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกภายในงานหลากหลายกิจกรรม ประกอบด้วย สาธิตการทำเมนูอาหารจากปลากะพงขาว โดย เชฟฟาง การแข่งขันปรุงอาหารจากปลากะพงขาว การแข่งขันขอดเกล็ดปลากะพง  และ กิจกรรม Eat กะพง แหลกพุงไม่แตกอย่าหยุดกิน ฯลฯ  ตลอดจน นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพการผลิตปลากะพงขาว ได้แก่ โครงการแปลงใหญ่ปลากะพงขาว  กระบวนการผลิตปลากะพงขาวคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP มกษ./CoC/GAPกรมประมง)  การใช้จุลินทรีย์ ปม.1  ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของปลากะพงขาว และเมนูแนะนำทำจากปลากะพงขาว

 

 

          กรมประมง จึงขอเชิญชวนทุกๆ คนมาเที่ยวชมงาน ช่วยกันอุดหนุนปลากะพงไทยคุณภาพดี ราคาถูก ซึ่งเกษตรกรนำปลาสด สะอาด ไร้สารตกค้างมาขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยที่ผ่านมา มียอดสั่งจองล่วงหน้ามากกว่า 500 กิโลกรัม และในอนาคตจะมีการจัดกิจกรรม “ชาตินิยมกะพงไทย” รณรงค์กินปลากะพงไทยแบบนี้ไปทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็นกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ  และหากหมดงานแล้ว ท่านอยากรับประทานปลากะพงไทยผลผลิตของเกษตรกรไทย สามารถซื้อได้ตามตลาด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าทั่วไป ภายใต้สัญญลักษณ์ “กะพงไทย” ติดรับรองไว้ สุดท้ายขอเป็นกำลังให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวทุกคนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ได้...รองอธิบฯ กล่าว

 

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    it-network@fisher.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ