กตป วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกกตป. เจ้าหน้าที่กรมประมง  เรื่องประชุมการจัดเสวนาสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจังหวัดสงขลาและพัทลุง ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    it-network@fisher.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ