กพส. วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก กพส. ประชุมเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงเป็นประธาน รองอธิบดีกรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    it-network@fisher.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ