เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้ 8 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้ 8 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2563 

บทความ

 เผยเเพร่: 2020-05-26  |   ข่าววันที่: 2020-05-26 |  อ่าน: 169 ครั้ง
 

ในวัน 22 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้ 8 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายนุภาศ สันตยายนต์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน เพื่อดำเนินงานภายใต้ 8 นโยบายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (494)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (454) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประม.. (443) ประวัติหน่วยงาน.. (424) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี.. (416) หน้าที่รับผิดชอบ.. (407) แผนผังศูนย์ฯ.. (403) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (362) ในวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (348) กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง เกิดประโยชน์ 4 อย่าง.. (347)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000