ติดตามนโยบายสำคัญของของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

ติดตามนโยบายสำคัญของของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์)  

บทความ

 เผยเเพร่: 2020-05-25  |   ข่าววันที่: 2020-05-25 |  อ่าน: 208 ครั้ง
 

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ บ้านพักหลังวัดทุ่งแก้ว ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (476)  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประม.. (422) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (417) ประวัติหน่วยงาน.. (395) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี.. (383) หน้าที่รับผิดชอบ.. (382) แผนผังศูนย์ฯ.. (380) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (336) กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง เกิดประโยชน์ 4 อย่าง.. (331) ในวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (328)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000