ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ นิยมไทย ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดอุทัยธานี โดย ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉีดวัคซีนฯ โควิด 19 ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี


ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ นิยมไทย ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดอุทัยธานี โดย ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉีดวัคซีนฯ โควิด 19 ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ นิยมไทย ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดอุทัยธานี โดย ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉีดวัคซีนฯ โควิด 19 ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากา...  233   ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้...  190  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพ...  150  วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00น. นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์...  136  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะ...  134  วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี มอบหม...  121  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพา...  96  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   94  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ...  92  ในวันที่ 12 ส.ค. 65 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม...  83


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000    fwuthaithani@gmail.com   056 980587   056 980588   แฟนเพจ