ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายทวีสิทธิ์ ชัยรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางสาวธนัชพร คำดี และนายสาวพิสุทธิ์นี สังข์ขำ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี


ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายทวีสิทธิ์ ชัยรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางสาวธนัชพร คำดี และนายสาวพิสุทธิ์นี สังข์ขำ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายทวีสิทธิ์ ชัยรัตน์ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางสาวธนัชพร คำดี และนายสาวพิสุทธิ์นี สังข์ขำ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำคามเข้าใจและเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการซีดวัคซีนให้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนและป้องกันกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดอาการป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด 19 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันโรคโควิด 19 แจกเอกสารเผยแพร่การปฏิบัติตนเองก่อนและหลังเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ หมู่ 5 ต.ทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี มอ...  270   ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุขาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาก...  207  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากา...  196  ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้...  165  วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสุขาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเ...  156  วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสุขาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ...  131  วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี มอ...  118  วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00น. นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์...  115  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพ...  106  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะ...  96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000    fwuthaithani@gmail.com   056 980587   056 980588   แฟนเพจ