ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายทวีสิทธิ์ ชัยรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางสาวธนัชพร คำดี และนายสาวพิสุทธิ์นี สังข์ขำ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายทวีสิทธิ์ ชัยรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางสาวธนัชพร คำดี และนายสาวพิสุทธิ์นี สังข์ขำ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 

บทความ

 เผยเเพร่: 2021-06-07  |   ข่าววันที่: 2021-06-07 |  อ่าน: 169 ครั้ง
 

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายทวีสิทธิ์ ชัยรัตน์ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางสาวธนัชพร คำดี และนายสาวพิสุทธิ์นี สังข์ขำ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำคามเข้าใจและเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการซีดวัคซีนให้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนและป้องกันกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดอาการป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด 19 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันโรคโควิด 19 แจกเอกสารเผยแพร่การปฏิบัติตนเองก่อนและหลังเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ หมู่ 5 ต.ทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (470)  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประม.. (418) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (414) ประวัติหน่วยงาน.. (392) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี.. (380) หน้าที่รับผิดชอบ.. (378) แผนผังศูนย์ฯ.. (372) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (332) กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง เกิดประโยชน์ 4 อย่าง.. (330) ในวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (328)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000