ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด อาทิ ปลาตะเพียนขาว และปลาไน จำนวน 150,000 ตัว ให้กับประชาชนเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณในพื้นที่ตำบลไผ่เขียว และตำบลบ่อยาง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด อาทิ ปลาตะเพียนขาว และปลาไน จำนวน 150,000 ตัว ให้กับประชาชนเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณในพื้นที่ตำบลไผ่เขียว และตำบลบ่อยาง 

บทความ

 เผยเเพร่: 2021-03-19  |   ข่าววันที่: 2021-03-19 |  อ่าน: 82 ครั้ง
 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด อาทิ ปลาตะเพียนขาว และปลาไน จำนวน 150,000 ตัว ให้กับประชาชนเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณในพื้นที่ตำบลไผ่เขียว และตำบลบ่อยาง เป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ จากเหตุอุทกภัยเมื่อปลายปี 2563 ทำให้สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณลดน้อยลง ประชาชนสามารถสร้างรายได้จากการจับสัตว์น้ำ และเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำข้อมูลทางวิชาการ ข้อควรปฏิบัติ การเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้งให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (476)  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประม.. (422) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (417) ประวัติหน่วยงาน.. (395) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี.. (383) หน้าที่รับผิดชอบ.. (382) แผนผังศูนย์ฯ.. (380) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (336) กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง เกิดประโยชน์ 4 อย่าง.. (331) ในวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (328)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000