ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด อาทิ ปลาตะเพียนขาว และปลาไน จำนวน 150,000 ตัว ให้กับประชาชนเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณในพื้นที่ตำบลไผ่เขียว และตำบลบ่อยาง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี


ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด อาทิ ปลาตะเพียนขาว และปลาไน จำนวน 150,000 ตัว ให้กับประชาชนเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณในพื้นที่ตำบลไผ่เขียว และตำบลบ่อยาง วันที่ 18 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด อาทิ ปลาตะเพียนขาว และปลาไน จำนวน 150,000 ตัว ให้กับประชาชนเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณในพื้นที่ตำบลไผ่เขียว และตำบลบ่อยาง เป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ จากเหตุอุทกภัยเมื่อปลายปี 2563 ทำให้สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณลดน้อยลง ประชาชนสามารถสร้างรายได้จากการจับสัตว์น้ำ และเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำข้อมูลทางวิชาการ ข้อควรปฏิบัติ การเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้งให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากา...  235   ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้...  191  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพ...  151  วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00น. นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์...  137  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะ...  136  วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี มอบหม...  122  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   96  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพา...  96  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ...  92  ในวันที่ 12 ส.ค. 65 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม...  84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000    fwuthaithani@gmail.com   056 980587   056 980588   แฟนเพจ